Информация за здравната обстановка в ОУ „ Н. Парапунов“ към 16.04.2021г.

Уважаеми  родители,

В периода от 12.04.2021 г. до 16.04.2021 г. по здравословни причини от учебни занимания са отсъствали между 6 – 9 ученици от общо 165 в начален етап и между 3 – 4 ученици от VII клас, които се обучават присъствено.

Няма болни учители и служители.

В училището стриктно се изпълняват насоките за работа в условията на COVID – 19.        Осигурена е безопасна среда за провеждане на учебен процес.

 

С уважение!

Д. Пелтегова, директор