Информация за здравната обстановка в ОУ „ Н. Парапунов“ към 26.02.2021г.

Уважаеми  родители,

 

В периода от 22 .02. 2021 г. до 26.02.2021 г. по здравословни причини са отсъствали между 6 – 12 ученици от общо 165 в начален етап и 3 ученици от V клас, които се обучават присъствено.

Един ученик е карантиниран поради контакт с болен близък член на семейството.

Учениците от VI и VII клас се обучават в електронна среда в платформата Майкрософт Тиймс по утвърдената седмична програма.

Няма болни учители  и служители.

В училището отговорно се изпълняват насоките за работа в условията на COVID – 19.  Осигурена е безопасна среда за провеждане на учебен процес.

От 04.03. 2021г. на присъствено обучение преминават учениците от VI клас, а V и VII клас ще се обучават в електронна среда от разстояние.

 

С уважение!

Д. Пелтегова, директор