Квалификация на педагогическите специалисти

 

На 7.11.2023 г. учителите от прогимназиален етап успешно преминаха обучение по вътрешноинституционална квалификация на тема “CANVA – разработване на ресурси за обучение”. В извънучилищна среда благодарение на лектора Анна Панкова те обогатиха своите дигитални умения.