МАЛКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ!

Учениците от ОУ „Никола Парапунов“, включени в проект „Утрото е в нашите ръце “ с № 2019-1-FR01-KA229-062024_3 на програма Еразъм + , съфинансиран от Европейския съюз, изучаваха биоразнообразието на реките в региона, замърсяването им от битови отпадъци и влиянието на човешката дейност за живота във водите.