Млади изследователи

 

На 25.11. и 02.12.2023 г. шестокласниците от ОУ ,,Никола Парапунов“ и техните преподаватели К. Попова, Цв. Терзиева, М. Найденова и Ив. Мишков посетиха Националния природонаучен музей в гр. София по НП ,, България- образователни маршрути“ Модул 2 Културните и научни институции като образователна среда.
Заедно с музейния гид учениците се включиха в пътешествие с биолог през континентите. Така с интересна игра те се запознаха с богата колекция от растителни и животински видове.
Изказваме сърдечни благодарности на ръководството на училището за оказаната подкрепа в изпълнението на дейностите по проекта.