„Нарисувай добро “

    Талантливите ученици на училището от V до VII клас се включиха в конкурса за рисунка „ Нарисувай добро“, организиран от КС по прилагане на Механизъма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование. Внего художниците с четка и багри изразиха своята представа за добро.

 От представените рисунки бяха отличени:

 I място  – Росица Черешарова, ученичка в VIв клас.

II място – Александър Кутов, ученик в Vв клас.

 III място –  Яна Хаджиева, ученичка в VIв клас.

 

   Поздравления за креативността и ентусиазма на всички участници в конкурса!