Поглед към миналото

Занимание по интереси, което учениците от 1.а ще запомнят. На гости им бяха ученици от 5.в клас, които представиха по един будител, а г- н Иван Мишков се превъплъти в образа на Паисий Хилендарски и впечатли всички, като им разказа за делото и живота си и им показа как се е писало в миналото. Това бе един истински ползотворен час, едно вълнуващо и вдъхновяващо преживяване за малките ученици.