„Походът на книгите“ в ОУ „Никола Парапунов“ продължава.

Кампанията имаща за цел да повиши и насърчи интереса на децата към четенето и книгите, която се проведе в училищната библиотека протече забавно и интересно. Заедно със своите ръководители групите за целодневна организация от I до IV клас четоха любими приказки по роли, запознаха се с нови произведения, играха образователни игри и си припомниха изучените автори. Децата разбраха важността на четенето, а именно повишаването на грамотността и развитието на въображението и мисълта.