С КНИГА НА УЧИЛИЩЕ

В седмицата на четенето петокласниците и шестокласниците влязоха в училище с книга в ръка. Учениците четоха и дискутираха откъси от любими книги. Госпожа Иванова, главен-учител по БЕЛ, прочете пък своята любима приказка на най-малките ученици – първокласниците.Да си пожелаем повече прочетени книги и любов към словото не само през настоящата седмица!