Съобщение

Уважаеми родители,
Магазинът за униформи в ОУ „Никола Парапунов“ ще работи от 15.08.2021 г. със следното работно време:
сутрин – от 9:00 часа до 12:00 часа
следобед – от 13:00 часа до 16:30 часа