Учебна евакуация

Малко преди 10.30 часа на 27 октомври продължително звънене на училищния звънец прекъсна учебните часове. За радост сигналът бе за учебна евакуация. Проиграха се всички дейности от плана за действие при пожар. Под ръководството на преподавателите  организирано се изведоха от класните стаи и сградите всички ученици до определеното място  в училищния двор. Всички, пребиваващи в сградите – ученици, учители, помощен персонал и 2 външни лица успяха да напуснат сградите за 4 минути.

Проиграването на действията, както и припомнените изисквания и правила, бяха особено важни за новопостъпилите ученици – първи и пети клас.

Учебната евакуация приключи с пожеланието: Мерките за безопасност да станат наш навик! Да бъдем внимателни!“