Успешно завършено обучение на първокласниците от ОУ “Никола Парапунов”

 

Успешно приключи обучението по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за учебната 2023/2024 година. В Дейност 2 Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда се проведе присъствено обучение с продължителност 4 учебни часа на 47 ученици от първи клас, разделени на групи.

На 24.11.2023 г. г-жа Цветелина Попова, ръководител на групите, връчи сертификатите на всички участници, успешно завършили обучението.  Учениците изразихазадоволството си от придобитите знания и умения.