Живей здравословно!

 

Интердисциплинарен урок по английски език и физическo възпитание и спорт на тема “Частите на човешкото тяло и инструкции за здравословен начин на живот” проведоха г-жа Цветелина Терзиева – учител по английски език,  и г-жа Михаела Найденова  – учител по ФВС, с учениците от Vб клас.

Чрез приложението MOZABOOK  и множество интерактивни игри учениците демонстрираха знанията си по английски език за частите на човешкото тяло и как се дават инструкции.

Научиха какво е йога, за какво е полезна и как се практикува упражнението “Дърво”, следвайки  инструкциите на г-жа Найденова .

Като прилагаха знанията си по английски език,  учениците написаха здравословни съвети, насочени към гостите на урока – зам.-директора  г-жа Д. Джупанова, учители от начален и прогимназиален етап.

Поздравления за креативността на учителите и техните ученици.