„Моята  най-голяма мечта – един по-добър свят““Tomorrow is in our hands”

 

Спечелен проект по програма Еразъм+

Проектът се реализира по програма Еразъм+, ключова дейност КА227

Координатор за България – Павлина Маркова

Продължителност на проекта – 2 години.

В него участие ще вземат ученици от прогимназиален етап.

Щастливи сме да споделим, че спечелихме финансиране за работа по проект по програма Еразъм+. Проектът е за срок от 2 години, в който проект ще вземат участие ученици на възраст от  13до 14 години. Партньорството е между училища от Италия, Турция, Румъния, Гърция, Литва, Севена Македония, Португалия и България. Заглавието на проекта е „ Моята  най-голяма мечта – един по-добър свят“.

Основната тема  и цел на проекта е мечта за един по-добър свят без насилие , страдание и война. Учениците ще работят върху теми свързани основно с музиката, театрално майсторство, Български език и литература и не на последно място английски език;

Целта на проекта е формиране у учениците умения за колективна работа, работа в екип, разпознаване на различни видове музика , умения за писане на стихотворение и есе, театрални заложби и комуникация на английски език. Изграждане у учениците на система от ценности, които се проявяват в ценностно отношение към музиката и театралното изкуство.