„Създаване на дигитална среда на обучение“

 

Заглавие: „Създаване на дигитална среда на обучение“
Партньори: Турция, Полша, Италия, България
Проектът се реализира по програма Еразъм+, ключова дейност 2 – стратегически партньорства.
Координатор за България – Йорданка Крънчева.
Продължителност на проекта – 2 години.
В него участие ще вземат ученици от прогимназиален етап.
Цел на проекта: В днешния дигитален свят използването на информационните технологии е необходим иновационен метод, тясно свързан с ограмотяването и обучението на учениците. Именно чрез дигиталните средства и технологии и т.нар. „Система за кодиране“, учениците ще придобият умения за четене и писане на технически компютърен език, ще имат възможността да използват компютърните си познания за по-лесното усвояване на учебния материал, като същевременно с това ще развиват творческите си способности.
Лого на проекта:

 

Уеб-страница на проекта:

http://code-e.org/index.php/en/

РМ 1 – Истанбул, Турция
 

Тя се проведе от 28 ноември до 2 декември в гр. Истанбул, Турция, в която участваха 4 представители на нашето училище. На поредица от срещи бяха подробно обсъдени предстоящите дейности и беше направено разписание по дати за тяхното изпълнение в рамките на следващите 26 месеца. Наложи се преразпределение на задачите между партньорите, тъй като гръцкото училище партньор се оттегли от проекта. Срещата приключи с официална церемония по връчване на сертификати.

Клубове по кодиране с ученици от VI клас
 

Тримата колеги: Анна Панкова – старши учител по ИТ, Иван Мишков – учител в ЦДО в прогимназиален етап и Катерина Радева – учител по география и икономика преминаха успешно курс на обучение по Компютърно кодиране и получиха сертификати за правоспособност да преподават на ученици. Това се реализира в специално организирани от тримата колеги часове след обяд, във време удобно за учениците, които се включиха с интерес и опознаха едно ново за тях поле на познанието.
 

Часовете по кодиране стартираха първо с регистриране на учениците в Code.org от техните учители. Съставен беше англо-български речник за учениците с термини изрази от кодирането, който им помага в часовете. След като стигнаха постепенно до четвърто ниво на платформата Code.org, обучението продължи в Scratch. През м. април учениците се запознаха и със Sonic Pi, платформа за кодиране на музика. Това беше необходимо за участието им в първата LTT.

TPM 2 – Сопот, Полша
 

Ученици от VI клас при ОУ „Н. Парапунов“, гр. Разлог Надежда Ушева, Борислава Кутларска, Петър Кирев, Благовест Гьошев, Тодор Боцев и техните преподаватели защитиха името на своето училище, като се представиха отлично в дейностите за обучение, преподаване и учене в гр. Сопот, Полша. Тези дейности са етап от реализирането на спечеления Европейски проект CODE-E /“Създаване на дигитална среда на обучение“/ по програма Еразъм+, с координатор г-жа Йорданка Крънчева, старши учител по английски език.
 

За обучението децата се подготвяха упорито, като вече близо половин година посещават клуб по кодиране, финансиран от проекта, под ръководството на г-жа Анна Панкова, старши учител по ИТ, г-жа Катерина Радева, учител по география и икономика, и г-н Иван Мишков, учител в ЦДО. Учениците създадоха свои проекти, игри и анимираха комикси, използвайки платформата Code.org и програмата Scratch.
Благодарение на придобитите умения да кодират, децата успешно участваха в обучение по кодиране на музика в Полша, прилагайки програмата SonicPi. Те писаха кодове по дадени ноти и генерираха музикално произведение, след което създадоха и своя собствена музика. В обучението участваха също учители и ученици от другите страни партньори – Полша, Турция и Италия. Удоволствие за децата беше и участието им в интересни и забавни занимания /workshops/, които провокираха комуникативните им умения по английски език, артистичните, музикалните и спортните им заложби. Срещата приключи с концерт, на който бяха представени създадените от учениците музикални композиции. Под звуците на кодираната музика се преоткриваха други култури и светове и се създадоха нови приятелства.

В края на учебната година се реализира най-важната изява по проекта, на която беше представена кодираната от учениците музика в Sonic Pi и някои от създадените от тях проекти в Scratch.

 

От 05. 05. до 11. 05. 2019г. учениците от седми клас Кристиян Сланчев, Иван Елчинов, Мартин Дурев, Стилиян Делибосов и Здравко Петров при ОУ „Никола Парапунов“, град Разлог, придружени от своите учители, участваха в обучение по кодиране в Minecraft, водено от главния ментор на Minecraft, Марио Профумо в град Монополи, Италия.Вече втора учебна година 14 – годишните ученици продължават успешно работата си по Европейски проект „Създаване на дигитална среда на обучение“ / CODE – E/ по програма Еразъм + с координато за българското училище – г – жа Йорданка Крънчева, старши учител по английски език. Учениците са включени в клубове по кодиране, финансирани от проекта и водени от г – жа Анна Панкова, старши учител по информационни технологии, г – жа Катерина Радева, учител по география и икономика и г – н Иван Мишков, учител в ЦДО. Децата създават свои проекти, игри и анимират комикси в платформата Code.org и програмата Scratch, а в Sonic Pi те пишат кодове по дадени ноти и генерират свои музикални произведения. С приложението Appinventor, учениците създадоха туристически пътеводител на община Разлог, който може да се използва от дигитални устроиства, версия Android.
За направените проекти и проявената креативност по време на обучението, проведено на английски език съвместно с деца от други училища – партньори от Италия, Полша, Турция, момчетата получиха оценка „Перфектна работа“. Същият преподавател проведе обучение и с учителите. Всички ученици и учители получиха сертификати за работа в Minecraft.