Спазвайки традициите, учениците от ОУ „Н. Парапунов“, участници в клубовете „Обичам природата“ с ръководител Даниела Пелтегова и „Туризъм и екология“ с ръководител Жанета Барова, по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове, посрещнаха на 20 декември – Игнажден добри гости – членове на женски туристически клуб „Планинарка“. За да бъдат и през новата 2018 година срещите им с природата, с планината интересни и вълнуващи!

Децата рецитираха, пяха и танцуваха, разказваха легенди за Пирин и отгатваха загадки за природни обекти в района.

А гостите споделиха за дейността на клуба, за инициативите си за опазване на културните и природни забележителности в страната, рецитираха свои авторски стихове, както и дадоха безценни съвети за безопасната среща с планината на малките туристи.