Един есенен ден на клуб „Млад историк“!

На 25.11.2017 г. учениците от клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д.Джупанова, участващи в проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”, посетиха къщата музей на Неофит Рилски в гр. Банско. На всички бе изключително интересно да се запознаят отблизо с неговия живот и да разгледат родната му къща, която е обявена за исторически паметник на културата с национално значение. Програмата обаче не свърши тук. В топлия есенен ден всички заедно се разходиха из стария град, а след това се подкрепиха с вкусен обяд.

Така младите историци оползотвориха този ден и научиха нови и полезни неща за възрожденския книжовник.