„Историята – учителка на живота“

На 31 май учениците от клуб „Млад историк“ в ОУ „Никола Парапунов“, създаден по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове организираха вечер на историята. На нея присъстваха г-жа Пелтегова – директор на училището, г-жа Анелия Хаджистоянова – председател на Обществения съвет, членове на съвета „Твоят час“, много учители, родители и ученици.

Михаела Найденова и Евгения Гарабийска представиха презентация за дейността на клуба. Любителите на словото Теодора Радева, Даниел Мицин и Атанас Манушкин вълнуващо рецитираха стихове за България. Мария Хаджиева представи своето есе „За ползата от историята“. Елина Левенова и Яна Гергова бяха подготвили интересна загадка към публиката.

Членовете на клуба показаха знанията си по история в състезанието „Историята – защо? А защо не?“. В него учениците, разделени в три отбора, отговаряха на въпроси, анализираха исторически извори, редиха пъзели с исторически изображения, попълваха кръстословица и накрая с патос пяха възрожденски песни. Отборите с много хъс се състезаваха и в същото време се забавляваха.

Директорът на училището поздрави членовете на клуба и техния ръководител г-жа Джупанова за разнообразната клубна дейност.

В края на вечерта учениците благодариха на присъстващите с изпълнение на песента „Една българска роза“.