,,На екскурзия из България“

На ,,пътешествие“ из най- свидните кътчета на родината ни се отправиха петокласниците от ОУ ,,Никола Парапунов“- гр. Разлог, участващи в проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.
На 01.04.2015г. в часа за занимания по интереси възпитаниците на госпожа Антоанета Парева изнесоха открит урок на тема: ,,На екскурзия из България“. Под нейно ръководство и с музикалния съпровод на госпожа Лилия Лачинова учениците пяха песни и рецитираха стихове, възпяващи красотата на нашата татковина.
След това децата ,,посетиха“ едни от най- забележителните места в България- Панагюрище, Копривщица, Карлово, Пловдив, старинните столици Плиска, Преслав и В. Търново, както и още много скъпи за сърцето на всеки българин места. Петокласниците разказаха интересни факти за съответните градове, а специална презентация визуализираше тяхната информация.
В края на открития урок всички присъстващи- ученици, учители и родители, си пожелаха действително да посетят тези и още много кътчета от съкровищницата на България!