Най-странните музеи в света

В интересния и необятен свят на музеите попаднаха петокласниците от ОУ ,,Никола Парапунов“ – гр. Разлог, включени в проект BG051РO001-3.1.06,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

В Деня на музеите -18 май, учениците посетиха градския исторически музей, където изнесоха информация за най-странните музеи в света. Тя бе придружена с увлекателна презентация, представена от г-жа Антоанета Парева- ръководител на V ПИГ – и г-жа Христина Манова- уредник в музея. Децата с интерес разгледаха музеите на прасетата, на зайците, на вещиците, на подводното изкуство, на българското кисело мляко и още ред необичайни места по целия свят.

След това учениците посетиха едни от най- интересните исторически обекти в града- Кипрева къща и килийното училище, където се докоснаха до славното минало на Разлог.

Така времето за дейности по интереси се превърна в увлекателен, изпълнен с положителни емоции час.