„От скрина на баба и от гардероба на мама“

Членовете на клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д.Джупанова, участващи в проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”, организираха заедно със своите близки вълнуваща вечер – „От скрина на баба и от гардероба на мама“. Учениците представиха ревю на красивите носии на техните баби, драматизираха приказка и изиграха любими детски игри. Много аплодисменти получиха момичетата, които дефилираха с абитуриентските рокли на своите майки. Припомниха времето на детските организации – чета „Чавдарче“ и ДПО „Септемврийче“. Репортерите на клуба задаваха интересни въпроси на присъстващите родители.

Със своята изява в навечерието на Коледа младите историци върнаха близките си години назад и им казаха колко много ги обичат.