Последен ден от първия срок

Нестандартен, увлекателен и забавен бе последният ден от първия срок за петокласниците от V ПИГ при ОУ ,,Никола Парапунов“- гр. Разлог, включени в проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.
В часа за занимания по интереси учениците изработиха родословни дървета на професиите на своите родители, баби и дядовци. Петокласниците твориха и се забавляваха под ръководството на госпожа Катя Финдрина- кариерен консултант в Центъра по кариерно ориентиране към РИО- гр. Благоевград. Възпитаниците на г-жа Антоанета Парева показаха добри художествени умения и много знания за професиите на своите близки. Децата споделиха и мечтите за своето бъдеще, имайки ясна представа, че за да го постигнат, трябва много да учат.