Стая за занимания по интереси

На 17.01.2013 год. официално бе открита Стая за занимания по интереси на ІІІ и ІV полуинтернатни групи. Тя е оборудвана със средства по Проект BG051PO001-3.1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“.
На тържеството присъстваха:
К. Герчев – кмет на община Разлог; г-жа Л. Станева – старши експерт по организация на средното образование; г-жа М. Стоянова – главен юристконсулт в РИО Благоевград; служители в общинска администрация; родители и учители.
Децата бяха поздравени от г-жа Пелтегова – директор на училището, г-н Герчев и г-жа Станева. Те им пожелаха здраве, успех в училище и много игри в специално обзаведените за тях зали.