“Тачим своето минало”

Членовете на клуб “Млад историк” по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове отбелязаха 141 години от избухването на Априлското въстание.

Седмокласничката Елина Левенова с есе напомни за подвига на априлци и призова той да бъде извор за патриотично вдъхновение и национална гордост. Учениците Атанас Манушкин, Ивайла Манджукова, Магдалена Юрукова, Теодора Радева и Даниел Мицин рецитираха по училищната радиоредба стихове, посветени на Родината, които всяко българско дете трябва да знае. На междучасията звучаха песни “Де е България”, “Хубава си, татковино” и “Хубава си, моя горо” – любими на поколения българи. По този начин учениците от клуб “Млад историк” показаха, че младите хора знаят и тачат миналото на своя народ.