ОУ „Н.Парапунов“ – гр.Разлог реализира през учебната 2023/2024 г. проект от НП“Осигуряване на съ временна, сигурна и достъпна образователна среда“ – модул 2
Създадената и оборудвана “ Външна площадка по БДП “ дава възможност за учениците от 1 до 7 клас подробно да се запознаят както с правилата за движение по улиците, така и с техническите средства за организацията и регулиране на движението.
Спомага за развиване на сетивните възприятия на учениците за безопасно и отговорно поведение на пътя.