Административни услуги

Длъжностно лице по защита на личните данни адв. Елена Иванова Златева,
телефон: 0882030565

Политика за защтита на личните данни

Вътрешни правила за защита на личните данни

Инструкция за защита на личните данни