Европейски проекти

ACES / Academy of Central European Schools – Академия на средноевропейските училища/
Партньори: България и Македония

 

ACES / Academy of Central European Schools – Академия на средноевропейските училища/
Партньори: България и Унгария

Comenius
Проект LLP-2009-COM-MP-035
за Многостранно партньорство по секторна програма „Коменски”
на Програмата „Учене през целия живот”
на тема „От нашия собствен език към другите чужди езици“
Партньори: България, Турция, Испания, Франция и Румъния

 

Comenius
Проект 2012-1-GB1-COM06-18452 5
за Многостранно партньорство по секторна програма „Коменски“
на Програмата „Учене през целия живот“
на тема „Здравословен начин на живот и благополучие в Европа“

Партньори: България, Англия, Ирландия, Холандия, Испания, Турция