Aces

Category

АКАДЕМИЯ НА СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА „ НЕКА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРИРОДАТА ‘’ УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ:  УНГАРИЯ И БЪЛГАРИЯ ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ИДЕИ И ЦЕЛИ: Ние целим да предприемем едно продължително „пътешествие” , чрез което да заострим вниманието на обществеността към влиянието на човека върху околната среда и по този начин да се повиши съзнателното отношение към екологичните...
Виж повече