История и символи

История

ОУ „Никола Парапунов” е училище с богата история. Неговите корени са от 1881 г., когато за първи път се разкрива І – ви /сега 5ти клас/.

Със съдействието на екзарх Йосиф е получен султански ферман, с който е разрешено строителството на класно училище в града. Под ръководството на иконом Никола Ангелов започва неговото изграждане, в което е привлечено цялото гражданство. На 20.Х.1891 г. тържествено отваря врати Градското Мехомийско българско класно училище „Св. Св. Кирил и Методий”.

През учебната 1894/95 г. училището става пълно трикласно, обхващащо обучението от І до VІІ клас.
Учителите активно се включват в обществения живот. Те са инициатори за откриването на първата обществена библиотека в града, подготвят и изнасят първите театрални постановки и са сред учредителите на градското читалище. Те активно участват в революционните борби.
В периода 1917-1920 г. благодарение на голямата морална и финансова подкрепа на родолюбивите братя Петър и Иван Каназиреви се откриват последователно І, ІІ и ІІІ гимназиален клас /сега 8, 9, 10/. Така се обособява Мехомийската непълна смесена гимназия с прогимназия „Братя Каназиреви” с директор Симеон Попконстантинов.

В началото на 30те години на ХХ в. Прогимназията е отделе на в самостоятелно учебно заведение под името Разложка прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий” с директор Никола Стойчев, наричан от разложани „Маестрото”.
През учебната 1950/1951 г. гимназията и прогимназията отново се обединяват под името Единно средно смесено училище „Братя Каназиреви” с директор Ангел Ангелов.
Прогимназията се обособява в самостоятелно училище – Народна прогимназия „Никола Парапунов” през 1956/57 учебна година. Неин директор е Йорданка Абаджиева.

Обхваща о бучението от V, VІ и VІІ клас.
През учебната 1972/73 г. прогимназията се преобразува в Основно училище „Никола Парапунов”. То включва обучението до VІІ клас. През 1980 г. към него се присъединява и VІІІ клас. В този вид училището съществува и днес. От 1971г. до 1997г. негов директор е Славчо Тумбев.
Сега тук се обучават 398 ученици. Обучението и възпитанието им е поверено на добре подготвени и квалифицирани учители. Директор на училището от 1998 г. е Даниела Пелтегова. През времето на своето съществуване ОУ „Никола Парапунов” е натрупало много традиции и опит както в учебно-възпитателния процес, така и в извънкласната дейност.
В него се подготвят знаещи и можещи ученици, отворени към благотворителност. Училище, което с помощта на семейството формира свободни и отговорни личности, достойни граждани на Разлог и България.

Значка

На значката са изобразени трите планини – Рила, Пирин и Родопите, между които е разположен град Разлог. Под тях разтворената бяла книга символизира ученолюбието на нашите ученици, а годината 1881 се приема за начало на училището. В долната част е българският трибагреник. Значката се носи от всички ученици от 1 до 7 клас, като символизира принадлежност към училище “Никола Парапунов”.

Знаме

Знамето е бяло. От едната му страна е изобразена емблемата на училището, а от другата страна с червени букви е изписан девизът: “Растем, учим, творим”.