Национални програми и проекти

Category

  Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Информация за проекта – https://www.mon.bg/bg/100669 Платформа на проекта – https://podkrepazauspeh.mon.bg/
Виж повече
  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725 Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/ Видеоклипове за популяризиране на дейността на клубовете по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма...
Виж повече
  Електронна платформа-тук     С трепет, слънчево настроение и много вълнение премина финалната изява на клубовете по проект „Твоят час“. Дворът на ОУ „Никола Парапунов“ се превърна в цветна феерия от музика, танчи, стихове и драматизации. Методи Попов – Началник отдел „Организационно – методическа дейност и контрол“ поздрави всички групи за успешната им работа...
Виж повече
Интересно започна лятната ваканция за членовете на клуб „Туризъм и екология“. Водени от мотот на клуба – „Опознай и съхрани“, заедно със своята ръководителка Жанета Барова и Елена Рабаджиева, третокласници и четвъртокласници от ОУ „Н. Парапунов“ – Разлог се пренесоха в праисторически времена /V-IV век преди новата ера/, попадайки в древно светилище в землището на...
Виж повече
„Алея на здравето“ оформиха ученици от клуб „Обичам природата “ с ръководител Даниела Пелтегова в ОУ „Н. Парапунов“. С голямо удоволствие засадиха цветни лехи, за радост на окото на всички.
Виж повече
На 26.04.2018 г. учениците от училището взеха участие в информационния ден за представяне на добри практики на клубове и групи за извънкласни дейности за интереси по проект „Твоят час“. Със своите прекрасни гласове „Вокална група“ с ръководител г-жа Лилия Лачинова даде началото на концерта. Бурни аплодисменти получиха и клубовете „Танци от Пирина“ и „Музика и...
Виж повече
Под този надслов премина публичната изява, посветена на ОУ „Никола Парапунов“. Тя бе организирана от членовете на клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д.Джупанова по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”. Младите историци популяризираха пред присъстващите своята разнообразна...
Виж повече
Учениците от клуб „Сръчни ръчички“ с р-л Мариана Гюрова, участващи в извънкласна дейност по интереси по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” изработиха ръчно красиви мартеници за здраве и късмет. Запознаха се с легендата за мартениците и символиката...
Виж повече
1 2 3 6