Comenius

Category

Проект 2012-1-GB1-COM06-18452 5 за Многостранно партньорство по секторна програма „Коменски“ на Програмата „Учене през целия живот“ на тема „Здравословен начин на живот и благополучие в Европа“   Резюме: Чрез този проект учениците от партниращите си европейски училища ще имат възможността да споделят своя опит и идеи по отношение на спортни дейности и игри, трдиционни и...
Виж повече
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КОМЕНСКИ МНОГОСТРАННИ УЧИЛИЩНИ ПАРТНЬОРСТВА “ОТ НАШИЯ СОБСТВЕН ЕЗИК КЪМ ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ” РЕЗЮМЕ: Чрез  проектът е създадена база данни\ интернет платформа за превод на родните езици на страните партнъори в проекта. Учениците използват значими и употребими в ежедневието изрази на своя роден език, които са така филмирани, че да се поучи...
Виж повече