Колектив

 

Име Длъжност
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕЛТЕГОВА Директор
ДАНИЕЛА ДЖУПАНОВА

Заместник-директор по учебната дейност

История и Цивилизации

Анна Бележкова – Панкова Инфорационни технологии;
Анна Рачева Човекът и природа
Антоанета Парева Български език и литература
Анита Крънчева География и икономика
Величка Костадинова Математика
Георги Пахов Изобразително изкуство
Гергана Бояджиева Учител в  група ЦОУД
Елена Рабаджиева Начален учител
Елка Бельова Учител в група ЦОУД
Жанета Барова Начален учител
Иван Дурев Физическо възпитание и спорт
Иван Мишков Български език и литература
Илия Пукнев Начален учител
Йорданка Шаламанова Учител в група ЦОУД
Калина Ергина Училищен психолог
Катерина Милева История и цивилизации
Лилия Лачинова Музика
Любима Елчинова Начален учител
Любка Татарска Учител в група ЦОУД
Мариана Гюрова Начален учител
Мария Михайлова Начален учител
Мария Калоянова Начален учител
Мариета Стоянова Английски език
Мария Джупанова Учител в група ЦОУД
Мария Славкова Математика
Магделина Рускова Учител в група ЦОУД
Милена Бурдина Учител в група ЦОУД
Михаела Найденова Физическо възпитание и спорт
Павлина Маркова Английски език
Радослава Иванова Главен учител – Български език
Росица Колчева Начален учител
Цветелина Терзиева Английски език
Цветелина Попова Учител в група ЦОУД
Мария Елчинава ЗАС
Величка Стоянова Касиер-домакин