Проекти

Category

„Да подадем ръка на Земята“ – казаха учениците от групата по интереси „Природа и здраве“ с ръководител Мария Михайлова. Със забавни състезателни игри, песни и много знания децата символично показаха на своите гости от II „a“ и II „б“ клас как да се грижим за нашата планета. На тръгване всички дружно обещаха, че ще пазят...
Виж повече
В изпълнение на дейностите по НП “Иновации в действие” на 24 и 25.04.2023г. г-жа Пелтегова, директор на ОУ “Никола Парапунов”, ученици и учители посетиха ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев. Училището домакин сподели своя добър опит в образователния процес. Учители и ученици имаха възможността да наблюдават 2 интердисциплинарни урока, в които учители и ученици показаха...
Виж повече
  В изпълнение на дейностите по НП “Иновации в действие” на 27 и 28.03.2023г. г-жа Пелтегова, директор на ОУ “Никола Парапунов”, ученици и учители посетиха ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”, гр. Ботевград. Училището домакин сподели своя добър опит в образователния процес. Учители и ученици имаха възможността да наблюдават 4 интерактивни урока и да се...
Виж повече
Национална програма „Иновации в действие“ 2022/2023 учебна година
Виж повече
Директорът на училището г-жа Даниела Пелтегова и учителят по английски език, координатор по проект Еразъм „Моята най-голяма мечта за по-добър свят“ заедно с ученици от 7 клас посетиха Турция с цел участие в мобилност по проекта. С участници от 7 държави се впуснаха в опознаването на турските традиции и обичай. Посетиха интересни културни и исторически...
Виж повече
  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Виж повече
„My biggest dream-better world“ Project code 2020-1-EL01-KA227-SCH-094775 Partners : Italy, Greece, North Macedonia, Romania, Lithuania, Turkey, Portugal and Bulgaria От 23.01 до 27.01.2023год. се проведе поредна работна среща по проект Еразъм + „My biggest dream-better worid“ №2020-1-EL01-KA227-SCH-094775 в гр. Турну Мъгуреле, Румъния. Ученици и учители участваха в много интересни дейности свързани с основната тема по...
Виж повече
Нашето училище  се присъедини към инициативата на Българската федерация по волейбол (БФВ)  „С волейбол на училище“, която се реализира с подкрепата на Европейската конфедерация по волейбол (CEV). Проектът „С волейбол на училище“ е насочен към популяризиране на спорта сред подрастващите и беше представен пред ученици и преподаватели във физкултурния салон на училището. Директорът на училището...
Виж повече
  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Бенефициент:  Министерство на образованието Обща стойност: 109 562 541, 93лв. Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в...
Виж повече
1 2 3 9