Проекти

Category

Ученици и учители се включиха с голямо желание в изпълнението на няколко от дейностите по проект „Моята най-голяма мечта – по-добър свят“ На работна среща в България партньорите по проекта си поставиха няколко задачи за изпълнение. Екипът, сформиран и определен от директора на училището госпожа Пелтегова, с радост се впусна в изпълнението на дейностите: –...
Виж повече
  Спечелен проект по програма Еразъм+ Проектът се реализира по програма Еразъм+, ключова дейност КА227 Координатор за България – Павлина Маркова Продължителност на проекта – 2 години. В него участие ще вземат ученици от прогимназиален етап. Щастливи сме да споделим, че спечелихме финансиране за работа по проект по програма Еразъм+. Проектът е за срок от...
Виж повече
  С много впечатления и нови запознанства се завърнаха от Литва ученици и учители от ОУ,, Н.Парапунов“, които взеха участие в работна среща по проект ,,Еразъм+“, „Моята най-голяма мечта – по-добър свят“ . Заедно със своите партньори те се докоснаха до историята и културата на гр. Вилнюс, Литва. Участниците в срещата имаха възможност да посетят...
Виж повече
От 14.03.2022 год. до 18.03.2022 год. ученици и учители от ОУ „Никола Парапунов“ взеха участие  в работна среща  по проект Еразъм +, съфинансиран от Европейския съюз, KA227-Partnerships for Creativity, “My biggest dream- better world”, Project code 2020-1-EL-01-KA227-SCH-094775, която се проведе в гр.Васто, Италия. Седмицата измина бързо! Съпроводена бе  с много емоции, децата намериха  нови приятели...
Виж повече
Учениците от пети клас Теодора Михайлова, Анна Дурева, Борислава Кирева, Стефани Гардинар и  Николета Жегова  заедно с директора на училището г-жа  Даниела Пелтегова и координатора по проекта г-жа Павлина Маркова – старши учител по английски език , взеха участие в последната мобилност по проект  Еразъм + , съфинансиран от Европейския съюз, с  № 2019-1-FR01-KA229-062024_3  на тема...
Виж повече
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Бенефициент:  Министерство на образованието Обща стойност: 109 562 541, 93лв. Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията...
Виж повече
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). От началото на 2021/2022 в ОУ „ Н. Парапунов“...
Виж повече
С успех продължава сътрудничеството на ученици и учители от ОУ „Никола Парапунов“ с партньорите от Франция, Чехия, Турция и Испания по проект „Утрото е в нашите ръце“, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, с координатор г-жа Павлина Маркова. През изминалата седмица се проведе виртуална мобилност по програма, подготвена от чешките партньори. Участие в нея...
Виж повече
От 09.09.2021г. до 11.09.2021г. в ОУ „Никола Парапунов“ гр. Разлог , екипите от осем държави – Турция, Литва, Северна Македония, Гърция, Португалия, Румъния и Италия дадоха началото на нов проект – „ My biggest dream- better world “ съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз с координатор г-жа Павлина Маркова. Предстои реализирането на различни проектни...
Виж повече
„Ще ни липсвате и до нови срещи!” С тези думи партньорите от Франция, Испания, Турция и Чехия по проект „Утрото е в нашите ръце”, съфинансиран по програма Еразъм+, с координатор г-жа Павлина Маркова, се разделиха след едноседмично гостуване с ученици и учители от ОУ „Никола Парапунов“. С голям интерес те посетиха Парк за танцуващи мечки...
Виж повече
1 2 3 8