Обществен съвет

Състав на обществения съвет към ОУ „Никола Парапунов“
Председател:

Иван Божанов Терзиев – представител на родителите

Членове:

 

Елена Божанова Бонкова – представител на родителите

Елена Николаева Андонова – представител на родителите

Ирена Кирилова Мадолева – представител на родителителите

Тодор Дамянов – представител на Община Разлог

Резервни членове:

Диана Димитрова Костова – представител на родителите

Мария Тодорова Браухле – представител на родителите

Румен Тодоров Беров –  представител на родителите

Цветелина Рачева – представител на Община Разлог