Обществен съвет

Състав на обществения съвет към ОУ „Никола Парапунов“
Председател:

Анелия Гоергиева Хаджистоянова

Членове:

Велина Кулина;

Иванка Сакарева;

Кирил Златков;

Славка Шаркова;

Резервни членове:

Елена Циркова – Вълканова;

Анна Калоянова;

Йорданка Шаламанова;