Документи по ЗЗЛПСПОИН

Във връзка с влизането на  ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ от 04.05.2023 г. Ви уведомяваме, че длъжностните лица, отговорни за приемането, регистрирането и разглеждането на подадените сигнали са:

  1. Даниела Джупанова, зам.-директор по УД – daniela.dzhupanova@edu.mon.bg, 0887242240,
  2. Радослава Иванова, главен учител по БЕЛ – radoslava.ivanova@edu.mon.bg, 0898451838.