“Деца помагат на деца”

Учениците от ОУ „Никола Парапунов“ с отворени сърца за благотворителност
В благотворителната инициатива „Деца помагат на деца“ за събиране и изпращане на хуманитарна помощ за деца от българските неделни училища в Украйна се включиха учениците от IIIб, IVб, Va, Vб, Vв, VIа, VIб, VIв, VIIа, VIIб клас.
С благородния си жест възпитаниците на училището и техните родители дадоха пример за хуманизъм и съпричастност.