Интерактивен открит урок по български език и литература

Интерактивен открит урок по български език и литература в ОУ „Никола Парапунов”С много позитивизъм започна урокът по български език и литература с г – жа Радослава Иванова. В един динамичен час с разнообразни упражнения учениците от 6 б клас припомниха знанията си върху показателно местоимение.В упражнителния урок бяха включени различни методи на обучение, които да развият и креативността на учениците. Освен съблюдаване на правописа на показателно местоимение шестокласниците, разделени на групи,усъвършенстваха и уменията за съставяне на текст, в които основно място заемаха различните видове показателни местоимения.Накрая с много емоции учениците направиха самооценка на придобитите знания и умения, чрез съставяне на изречение, в което да бъде включено поне едно показателно местоимение.Г – жа Иванова изрази и своето мнение относно работата на шестокласниците, а именно „Доволна съм от този час, мили деца! Показахте толкова много знания. Благодаря ви!”