„Пожар на третия етаж“

30.Х.2012 година „Пожар на третия етаж“ За радост пожарът в ОУ“Н.Парапунов“ бе предизвикан с учебна цел.Той бе повод за провеждане на учебна евакуация на ученици, учители и служители. Целите на учението:- усвояване и проиграване на училищния план за евакуация при пожар или авария- повишаване на знанията, уменията и практическите навици на участниците,бяха постигнати.Под ръководството на инспектор В.Тинчев от РС по ПБЗН – Разлог бяха проиграни практически действия на ръководния състав и бяха демонстрирани професионални умения при гасене на пожар.