Знания за Северняшката фолклорна област

Днес 21. 02. се проведе един нетрадиционен открит урок в ОУ „Никола Парапунов“. Учениците от 6 а клас под ръководството на г – жа Лачинова и г – н Дурев демонстираха теоритични и практични знания за Северняшката фолклорна област, получени в часовете по музика и физическо възпитание и спорт.

На урока присъстваха учители от двете обединения на училището, които изразиха своето задоволство от проведения бинарен урок.