„106 ГОДИНИ СВОБОДЕН РАЗЛОГ“

Под това мото премина тържеството на учениците от V в клас с класен ръководител г-жа Йорданка Крънчева. Тържеството се проведе в историческия музей на града, като за учениците това беше и един своеобразен урок по родолюбие, на който те пяха, рецитираха и разказваха за трудния и кървав път към освобождението на родния край. Г-жа Даниела Джупанова, заместник директор на училището, и родителите поздравиха учениците за положените усилия. В навечерието на празника на гр. Разлог малките възпитаници отдадоха почит и се поклониха пред героизма, храбростта и саможертвата, проявени от дедите ни, дали живота си за отвоюването на така жадуваната Свобода.