25.03.2018 година

25 март е обявен за Ден на търпението. Тогава отбелязваме и светлия християнски празник Благовещение.

Търпението е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава. Търпението изисква силна воля и е присъщо на умните и разумните, на тези, които знаят какво искат и как да го постигнат. То е разглеждано като добродетел и е оценявано като най-ценното съкровище.

В училището този ден беше отбелязан със следните инициативи:

в началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите обясняваха необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат основите на бъдещата реализация на всеки ученик и формиране на качеството търпение в личността като горонт за устойчивостта на цялото общество към предизвикателствата на времето.

На този ден всеки учител, ученик, директор на училище, психолог, медицинско лице бяха приканвани да проявяват по-голямо търпение и разбиране към поведението, отношението, проблемите, желанията на всеки човек в училище.

На 23 март всеки ученик бе посрещнат в училище с усмивка и му бе вързана гривна на ръката с надпис „Търпението е знак на силните“.

На дъските в класните стаи бе написано с едър шрифт – 25 март – Ден на търпението.

Учениците от I-IV клас рисуваха рисунки на тема „Доброто в нашия клас“.

Учениците от V-VII клас писаха есе, разказ или импресия на тема „Приказка за търпението“, а най-интересните творби бяха прочетени по училищната радиоредба.

От комисията по превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие, бяха поставени балони с послание за превенция на агресията и насилието в училище, в семейството, в обществото.