„Азбука на оцеляването“

В дните, в които честваме празника на българската азбука, учениците от ОУ“Н. Парапунов“ показаха своите познания за правилата за поведение и защита при бедствия.
Един от основните моменти в „Азбука на оцеляването“, за осигуряване безопасността на учениците, е тяхната евакуация от класните стаи и сгради.
На 26 май се проведе проиграване на евакуация при пожар. С продължително позвъняване на звънеца се имитира началото на практическото действие. Евакуацията на учениците и служителите се извърши за 6 минути, като учениците се изведоха организирано и под ръководството на учители и „проверяващи лица“ за всеки етаж. Без паника през коридорите и изходите учениците заеха своите места на площадката. Всички евакуирани ученици бяха преброени и проверени.
Но за да бъдат евакуациите само тренировъчни, трябва да знаем противопожарните правила за недопускане и възникването на пожари!