Добра практика за справяне с насилието и с агресията

ОУ „Н. Парапунов“ – гр. Разлог за пореден път показа, че търси иновации и се стреми да прилага добри практики за справяне с основните проблеми на училищната общност като цяло – насилието и агресията. Съвместно с Обществения съвет и Училищното настоятелство на 05.12.2017 г. бе организирана кръгла маса на тема „Насилието в реалността и виртуалността – ролята на родителите и учителите за ефективна превенция“. Кръглата маса бе открита и ръководена от г-жа Даниела Пелтегова, директор на училището. Тя посочи, че в днешното българско обществоза възпитанието и образованието на децата е изключително важно двете основни институции – семейство и училище да бъдат партньори и да работят заедно. В началото на инициативата училищният психолог, г-жа К. Ергина, запозна присъстващите с резултатите от проведената анкета от Училищния кординационен съвет сред част от родителите за отношението родител – дете. След това директорът представи и даде думата на г-н Младен Владимиров, кризисен психолог с многогодишен опит в психологическото консултиране на деца и семейства. По интересен начин той представи проблема за насилието в реалността и виртуалността и ролята на родителите и учителите за ефективна превенция. Предложи моделите, които според него трябва да прилагат училището и семейството за справяне с детската агресия. Присъстващите родители и учители зададоха редица въпроси към психолог Владимиров. В края на вечерта г-жа Пелтегова обобщи, че проведената кръгла маса бе изключително полезна и тази инициатива е част от училищната политика за справяне с агресията и насилието по Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата.