„Ние вече сме грамотни“!

Под този надслов премина Празника на буквите в Iа клас с класен ръководител г-жа Галя Палева.

С много вълнение и трепет малките първокласници рецитираха, пяха и танцуваха. Доказаха, че наистина вече са грамотни.

Г-жа Пелтегова, директор на училището, поздрави децата и им подари книжки. Пожела им да бъдат здрави, щастливи и да радват своите родители с бъдещи успехи. Още много подаръци получиха учениците от класния си ръководител – г-жа Палева и родителите.

Tържеството завърши с весела дискотека.