Посещение на Копривщица

141 години след обявяване на Априлското въстание учениците от IIIа и IIб класове със своите учители Жанета Барова, Елена Рабаджиева и Мариета Стоянова посетиха града, в който започва въстанието – Копривщица. Стъпиха на моста, където е пукнала първата пушка, разгледаха музея на Тодор Каблешков. Продължиха своето пътуване в миналото и през къщата-музей на Иван Вазов – Сопот, през санаториумът на древните – Писаря, античния театър и стария град в Пловдив. Но най-вълнуващо бе преживяването в родната къща на Апостола на свободата Валил Левски.