Послания за приятелство и доброта

Учениците от училището за пореден път показаха, че не са безучастни към проблема с агресията и тормоза. Всеки клас прояви креативност, като изработи флагчета с оригинални послания срещу насилието. По този начин те изразиха своята позиция за приятелски и толерантни отношения.

Това бе една инициатива, която накара учениците отново да се замислят по проблема и да се стремят към по-добри човешки взаимоотношения.