Приключване на 1-ви клас

За ваканция отново

чуй звънчето как звъни.

Сбогом, моя класна стая,

сбогом, мои класни дни.

Чантата ми днес е пълна

само с песни и игри!

 

С показани знания, песни и отлични резултати, учениците от Iа и Iб клас приключиха първата за тях учебна година.