С успех продължава сътрудничеството на ученици и учители от ОУ „Никола Парапунов“ с партньорите от Франция, Чехия, Турция и Испания по проект „Утрото е в нашите ръце“, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, с координатор г-жа Павлина Маркова.
През изминалата седмица се проведе виртуална мобилност по програма, подготвена от чешките партньори. Участие в нея взеха ученици от VIб, VIв, Vа, Vб клас при спазване на противоепидемичните мерки. Тема на срещата беше „Разнообразието в екосистемите“. Чрез интерактивни карти и изработени 4D пирамиди учениците показаха различни екосистеми в България и разнообразния организмов свят в тях.
Изработиха брошури с правила за опазване на околната среда, които раздадоха в центъра на града и пред Историческия музей – Разлог. Учениците, бяха поздравени за идеята от граждани на града.
Най-големи емоции предизвикаха танците под звуците на чешка музика. Виртуалната среща завърши с изложба, на която бяха представени информационни постери на тема „Запази Земята чиста“, проекти – „Морско дъно“, рисунки – чешките традиции,снимки.
От проведените дейности нашите ученици се убедиха, че опазването на околната среда зависи от нас и че УТРОТО Е В НАШИТЕ РЪЦЕ!