ГРАМОТА ЗА ДОБРОТА

ГРАМОТА ЗА ДОБРОТА

Грамота за доброта  и подаръци от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетни и непълнолетни към община Разлог, получиха две момчета с големи сърца от 4 б клас: Иван Сл. Фарфаров и Тимолеон Кл. Велкопулос.

Те протегнаха ръка на свой връстник от града, предложиха му своето приятелство и му дариха средства, събрани от продажба на лимонада, приготвена от тях. Имат и нови идеи, но когато обстановката позволи.

Раздавайте добрина – така както можете! Както ви идва от сърце! И нека всеки ден по една добрина да е с вас! – пожелаха на Иван, Тими и техните съученици  класният им ръководител Жанета Барова и обществените възпитатели към общинската комисия Л.Пъргова, М.Костадинова и  К. Ергина.