Петокласници от ОУ „Никола Парапунов“ – пример за благородство
Достойна е постъпката на учениците Борислав Копанаров и Велислав Манушкин, които предават намерените от тях пари на полицията. Добротворството на двамата петокласници е не само повод за гордост, но и пример за подражание. За проявената гражданска отговорност учениците получиха грамота от г-жа Пелтегова, директор на училището.
Да си пожелаем повече доброта в навечерието на Коледа!